Yleinen

Millainen on hyvä koulutus tiimille tai työyhteisölle?

Haussa hyvä koulutus tiimille? Ulkopuoliselta toimijalta koulutuksen tilaaminen on aina sekä rahallinen että myös työaikainvestointi. Hyvässä koulutuksessa yhdistyvät uusi tieto, oivallukset ja oppimisen ilo. Hyvä koulutus myös luo mahdollisuuksia vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tiimihenkeä. Hyvä koulutus on myös sopivan mittainen ja oikealla tavalla rajattu.

Mitä tulisi ottaa huomioon koulutusta ja kouluttajaa valitessa?

Voit pohtia seuraavia kysymyksiä:

  1. Mikä on ajankohtaista ja tärkeää meille juuri nyt tai tulevaisuudessa? Tarvitaanko koulutusta jostain spesifistä asiasta vai olisiko hyvä pysähtyä esimerkiksi työn arjen selkeyttämisen äärelle?
  2. Paljonko koulutukseen on mahdollista käyttää resursseja? Paljonko on rahallinen budjetti ja paljonko työntekijöiden työaikaa voidaan koulutukseen irrottaa?
  3. Millaista kouluttajaa etsimme? Tarvitaanko oman alamme substanssiosaajaa vai voisiko eri alan osaajasta olla enemmän apua? Millainen on kouluttajan työ- ja opiskelutausta ja millainen on hänen tapansa kouluttaa? Millaista tunnelmaa koulutukselta toivomme?

Hyvä koulutus vaatii onnistuakseen pedagogista osaamista. Alansa huipputietäjä voi olla huono kouluttaja, mikäli hän ei osaa paketoida tietoa ja opittavia asioita osallistujaa mielenkiintoa ja vireystilaa ylläpitävään muotoon. Jokainen meistä on ehkä joskus istunut luennolla tai koulutuksessa, jossa aihe on ollut sinällään mielenkiintoinen, mutta olemme silti meinanneet nukahtaa. Hyvä kouluttaja osaa myös kertoa tilaajalle, millaiselle pohjalle ja millaiseen oppimiskäsitykseen hän oman koulutuksensa perustaa.

Koulutuksella on aina asia- ja tunnetavoite, joista molempien on tärkeää toteutua, jotta koulutus olisi onnistunut. Asiatavoite liittyy koulutuksen sisältöön, siihen että ihminen oppii uusia asioita ja saa uutta tietoa. Tunnetavoite puolestaan liittyy siihen, mikä kokemus koulutuksesta ihmiselle jää: Oivalsinko jotain uutta? Oliko minulla turvallinen ja hyvä olo? Olenko iloinen, että osallistuin koulutukseen? Aiheita ja teemoja, joista itse koulutan ja joihin liittyen asiatavoitteet rakennetaan, ovat mm. ajanhallinta ja oman työn johtaminen, tunteet, vuorovaikutus, ammatti-identiteetti, palautuminen ja työyhteisön vahvuudet. Tapani kouluttaa puolestaan on reflektioperustainen. Alla on esimerkinomaisesti avattuna, mitä se tarkoittaa.

Mikä reflektioperustainen koulutus?

Metsolannen koulutusten peruskivenä toimii aina näyttöön perustuva tieto yhdistettynä osallistujien oman toiminnan reflektointiin sekä käytännön työkaluihin, jotka ovat sovellettavissa työn arkeen. Reflektio on omien tunteiden, kokemusten ja toiminnan tietoista tutkimista ja toiminnan uudelleensuuntamista. Olen opiskellut reflektointia, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja oman työn johtamista ja hyödyntänyt niitä tietoisesti työssäni vuodesta 2008 saakka. Pedagoginen käyttöteoriani ja reflektioperustaisuus – eli tavat joilla autan asiakkaitani oppimaan – pohjautuvat sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, dialogiseen muutospedagogiikkaan sekä tekemällä oppimisen pedagogiikkaan.

Minulle on tärkeää, että koulutukset eivät ole puuduttavia slide-sulkeisia ja jäykkää pönöttämistä, vaan oppiminen tapahtuu tekemisen ja keskustelun kautta. En siis tule kertomaan työyhteisöön, miten asiat pitäisi tehdä, vaan autan löytämään parhaat ratkaisut juuri kyseiseen yritykseen. Yksin ja yhdessä tehty reflektio tarjoavat väylän erilaisten vakiintuneiden ja luutuneiden käytäntöjen kriittiseen tarkasteluun, uuden oppimiseen ja toiminnan tulokselliseen kehittämiseen. Koulutuksen tarjoaman uuden substanssitiedon ohella osallistujat oppivat reflektointitaitoja, joista he ja koko organisaatio hyötyvät myös laajemmin ja pitkällä tähtäimellä.

Reflektioperustaisen koulutuksen anti jalkautuu suoraan työn arkeen.

Reflektioperustainen koulutus Metsolanne
Puhuja puhuu ja kuuntelijat kuuntelevat – vai osallistujat sitoutetaan alusta alkaen muutosprosessiin?

Eettisesti toimiva kouluttaja ohjaa myös eteenpäin

Hyvässä koulutuksessa oikea kouluttaja ja oikea tiimi kohtaavat toisensa oikeassa ajassa ja oikeassa paikassa. Eettisesti toimiva kouluttaja tunnistaa myös oman osaamisensa rajat. Oma toimintatapani on, että selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, olisinko minä “se oikea tyyppi” kouluttamaan. Mikäli en, ja verkostoistani löytyy joku sopivampi, ohjaan asiakkaan hänen luokseen.

Hyvän ja onnistuneen koulutuksen jälkeen niin osallistujila, koulutuksen tilaajalla kuin kouluttajallakin on tunne siitä, että tämä kannatti tehdä. Toivon sinulle ja teille onnistuneita koulutushetkiä!

-Anne

Metsolanne tarjoaa työyhteisöille toiminnallisia luentoja, keynote-puheenvuoroja, ja työpajoja, . Lisäksi tarjolla on omia koulutuksia järjestöille.

Kiinnostaako reflektio? Ammatillisesta reflektiosta on kirjoittanut Suomessa mm. Kaisu Mälkki. Lue lisää!

Leave a Reply