Anne Hämäläinen

Moi! Olen Anne, Metsolannen yrittäjä ja ammattikohtaaja, jonka supervoimana ovat työelämän rakkausteot. Työssäni haluan tehdä hyvää ja sytyn eniten siitä, kun näen toisten oivaltavan ja onnistuvan. Olen lempeä ja empaattinen, rauhallinen mutta herkästi innostuva sekä ratkaisukeskeinen ja tavoitesuuntautunut. Oma ohjauksellinen viitekehykseni pohjautuu sosiokonstruktivistiseen oppimiseen ja tekemällä oppimisen pedagogiikkaan. Olen sellainen pehmeä, mutta sopivan napakka sorahattara. Haluan auttaa sinua tai työyhteisöänne voimaan paremmin ja menestymään. Ja mikäli en ole “se oikea”, autan löytämään verkostoistani juuri sen henkilön, jota tilanteessasi tarvitset.

Olen aina aiemmin työurallani kulkenut melko intuitiivisesti ja tehnyt nopeasti isojakin päätöksiä ja suunnanmuutoksia omaa polkuani etsiessäni. Metsolannen perustin tammikuussa 2020 sen suuremmin suunnittelematta hoitovapaalla ollessani. Samalla hakeuduin työnohjaajaopintoihin. Työnohjaajaksi opiskeleminen oli ollut minulla ajatuksissa ja haaveissa “sitten joskus”, mutta satunnaisen googlailun ja “ehtiikö vielä hakea mukaan vaikka opinnot alkoivat tänään” -sähköpostin lähettämisen myötä löysinkin itseni työnohjaajaopinnoista jo alkuvuodesta 2020. Siitä hetkestä alkaen palaset oman polkuni löytymiseen ovat loksahdelleet kohdalleen yksi toisensa jälkeen.

Nyt tuntuu, että olen unelmieni työssä. Saan auttaa ihmisiä – ja mikä parasta, auttaa ihmisiä auttamaan toisia ihmisiä. Saan myös rakentaa omannäköistäni arkea ja yrittäjyyttä, jossa työ ja yrittäjyys tapahtuu muiden tärkeiden asioiden ehdoilla, ei toisin päin.

Työn ulkopuolella viihdyn perheen ja ystävien parissa, käyn laulutunneilla, teen vapaaehtoistyötä ja olen hyvän musiikin ja huonojen meemien suurkuluttaja. Rentoudun parhaiten ulkoillen, uiden, tanssien, saunan lauteilla ja sohvalla pötkötellen. Perheeseeni kuuluvat puoliso, vuosina -12 ja -19 syntyneet lapset sekä kissat Mozart, Eminem ja Freddie Mercury.

METSOLANNEN ARVOT:

Asiakaslähtöisyys = Toiminnan tavoitteet, menetelmien valinnat ja tehtävät toimenpiteet sekä valinnat lähtevät aina asiakkaasta. En laadi sinulle valmiita ohjelmia enkä tee päätöksiä puolestasi, sillä sinä olet oman työsi ja tilanteesi asiantuntija. En myy sinulle mitään, mitä et tarvitse, vaan olen palveluksessasi niissä asioissa, joihin haluat apua ja kanssakulkijaa. Koska tilanteet ja ihmiset ovat erilaisia, räätälöin aina palveluni juuri kullekin asiakkaalle / ryhmälle sopivaksi. Palveluita myös kehitetään systemaattisesti palvelumuotoilun keinoin yhdessä asiakkaiden kanssa paremmin erilaisia tarpeita vastaaviksi.

Tasapaino = Ajattelen, että menestys on hyvinvointia, merkityksellisyyttä ja tasapainoa. Sen vuoksi huomioin yhteisessä työskentelyssämme myös voimavarasi, palautumisen, motivaation ja muut fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työ- ja kokonaishyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Hyvinvoiva ja menestyvä organisaatio tai yritys koostuu hyvinvoivista yksilöistä. Yrittäjien kanssa asioita tarkastellaan myös siitä tasapainon näkökulmasta, miten yritystoiminta on tavoitteellista ja kannattavaa ja millaisia vaikutuksia sillä on hyvinvointiin ja päinvastoin.

Kasvu = Kasvu voi olla uuden oppimista ja oivaltamista. Se voi olla ammattilaisena, yrittäjänä sekä ihmisenä kasvamista. Se voi olla työyhteisön vuorovaikutuksen ja yhteishengen paranemista, asiakasosallisuuden ja työn vaikuttavuuden kasvua, uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä tai yritystoiminnan liikevaihdon kasvua. Tai näitä kaikkia yhdessä! Mahdollisuus kasvuun, toivo, tavoitteet ja niitä kohti kulkeminen ovat tärkeitä asioita, joihin pyrin asiakkaitani tukemaan. Työssäni kasvan ja kehityn itsekin.

Ammatillisuus = Haluan olla mahdollisimman hyvä ammattilainen työssäni. Se ei tarkoita sitä, että haluan olla etäinen asiantuntija, opettaja tai neuvoja. Se tarkoittaa sitä, että haluan olla eettisesti oikein toimiva kanssakulkija, välitön ja lämmin kohtaaja, jonka toiminta on perusteltua ja osaavaa. Pidän lupaukseni ja olen luotettava. Kehitän ammattitaitoani opiskelun, työn, itsereflektoinnin ja yhteiskunnallisen keskustelun seuraamisen kautta. Pidän huolen myös omasta hyvinvoinnistani arjessa ja käyn säännöllisesti työnohjauksessa. Toiminnallani on sosiokonstruktivismiin ja tekemällä oppimiseen pohjautuva viitekehys, ja työssäni ja menetelmien valinnassa tukeudun näyttöön perustuvaan tietoon.

Rakkaus = Rakkaus on tykkäämistä, arvostamista, kunnioitusta, välittämistä, auttamista, empatiaa, hyvän tekemistä, rajoja ja lempeyttä. Usein työelämässä pelätään puhua rakkaudesta. Minä haluaisin puhua siitä enemmän. Itsestä ja toisista välittämisestä, hyvän tekemisestä, rajojen asettamisesta, kunnioituksesta ja lempeydestä. Pyrin tekemään työelämän rakkaustekoja jokaiselle kohtaamalleni ihmiselle: näkemään, sanoittamaan ja vahvistamaan hyvää toisessa, auttamaan, tukemaan ja kannustamaan. Kuuntelemaan, olemaan läsnä ja aidosti kohtaamaan toisen.

KOULUTUKSENI

 • Työnohjaaja 2020-2021
  Porstua, (opinnot käynnissä, olen Suomen Työnohjaajat ry STOryn opiskelijajäsen)
 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (2021-2022)
  Gradia Jyväskylä (opinnot käynnissä)
 • Ammatillinen opettaja (AmO) 2021
  JAMK Ammatillinen Opettajakorkeakoulu
 • Sosionomi (YAMK) 2018
  Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan ylempi korkeakoulututkinto, syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Sosionomi (AMK), lastentarhanopettajan pätevyys 2011
  Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma
 • Ylioppilas 2007
  Hankasalmen lukio

TYÖKOKEMUKSENI

 • 2020- Metsolanne, yrittäjä
 • 2019- Pienkoti Lehtoranta, ohjaaja:
  ohjaajan keikkatöitä yksityisessä lastensuojeluyksikössä
 • 2018 – YAD Youth Against Drugs ry, ehkäisevän huumetyön suunnittelija: vapaaehtoistyön koordinointi, kokemusasiantuntijuustoiminnan koordinointi, ammattilaisten koulutus ja konsultaatio, vaikuttamistoiminta, nyt opintovapaalla.
 • 2016 – Nuorten Akatemia, Mahis-kouluttaja:
  haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten ohjaajien kouluttaja
  Fragile-kouluttaja:
  monitaiteellisten osallisuutta vahvistavien harjoitusten menetelmien kouluttaja
  Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -kouluttaja:
  opettajien täydennyskoulutus
 • 2014 – Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuorisotyön kouluttaja:
  tukioppilas- ja mediakasvatuskoulutukset
 • 2016-2018  YAD Youth Against Drugs ry, verkkovapaaehtoistyön suunnittelija / projektityöntekijä:
  verkkovapaaehtoistyön koordinointi ja ohjaus / huumeet ja sosiaalinen media -verkkokoulutusprojekti
 • 2014-2016 Hankasalmen kunta, nuorisopalvelut, hanketyöntekijä:
  nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämishanke
 • 2015 Kihveli Soikoon! ry, hanketyöntekijä:
  nuorten kulttuurin ja hyvinvoinnin esiselvityshanke
 • 2012-2013 Hankasalmen 4H-yhdistys, hanketyöntekijä:
  6-25-vuotiaiden Leader-rahoitteinen maaseutuammatti- ja yrittäjyyshanke
 • 2011-2012 Hankasalmen 4H-yhdistys, toiminnanjohtaja:
  yhdistyksen taloudesta, hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista vastaaminen, henkilöstön ja vapaaehtoisten esimiehenä toimiminen
 • 2011 Kihveli Soikoon! ry, festivaalisihteeri:
  festivaalitoimistosta vastaaminen ja kesätyöntekijöiden ohjaus
 • 2010-2011 Toiminimi Anne Varneslahti, yrittäjä:
  mm. ryhmätoiminta- ja koulutuspalvelut
 • 2010-2011 Hankasalmen 4H-yhdistys, ohjaaja/valmentaja:
  Draamarosvot-teatteriproduktio
 • 2010 Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusu, ohjaaja:
  sijaisuuksia
 • 2010 Hankasalmen kunta, Sillankorvan päiväkoti, lastentarhanopettaja:
  /päiväkodinjohtaja/päivähoidonohjaaja

MUU KOULUTUKSENI

 • 2021 XAMK, avoin ammattikorkeakoulu, Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä 5 op
 • 2021 XAMK, avoin ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalveluiden myynti ja markkinointi 5 op
 • 2020 Nuorten Akatemia, Fragile-kouluttajakoulutus
 • 2020 XAMK, avoin ammattikorkeakoulu, Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5 op
 • 2020 XAMK, avoin ammattikorkeakoulu, Psyykkisen valmennuksen perusteet 3 op
 • 2020 XAMK, avoin ammattikorkeakoulu, Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen 5 op
 • 2019 Jyväskylän Yliopisto, avoin yliopisto, Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • 2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Tapahtuman tuottaminen nuorisotyössä 5 op
 • 2015 Nuorten Akatemia, Mahis-kouluttajakoulutus
 • 2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Nuorisotilaohjaajaopinnot 5 op
 • 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, nuorisotyön kouluttajakoulutus, mediakasvatuskouluttajan ja tukioppilaskouluttajan suuntautumisopinnot
 • 2011 4H, Ajokortti työelämään –kouluttajakoulutus
 • 2011 Sadutus – kuulemisen menetelmäkoulutus
 • 2011 Nuorten Akatemia, Mahis-ohjaajakoulutus

JULKAISUT / MATERIAALIT