Vastuullisuus

Vastuullisuus on sitä, että yritys tekee tietoisia valintoja ja tekoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävä kehitys on YK:n mukaan “muutos, joka takaa hyvän elämän edellytykset siten, että tuo muutos ei tapahdu tulevien sukupolvien elinehtojen kustannuksella.” Pienessä yrityksessä valinnat ja teot ovat pieniä, mutta on tärkeää, että jokainen tekee osansa. Jokainen voi vaikuttaa. Minulle yrittäjänä on tärkeää, että vastuullisuus näkyy Metsolannen jokapäiväisessä arjessa.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Metsolannella?

Ympäristö

 • Pyrin pitämään yrityksen hiilijalanjäljen mahdollisimman pienenä. Suurin osa ohjauksesta tapahtuu etäohjauksena, jolloin matkoista aiheutuvat päästöt vähenevät. Vähintään puolet tapaamisista tapahtuu etänä. Kuljen junalla henkilöauton sijaan niin usein, kuin se vain on mahdollista.
 • Käytän mahdollisimman vähän paperitulosteita ja olen valinnut tilitoimiston, jonka kanssa kaikki asiointi ja materiaalien toimitus onnistuu sähköisesti.
 • Työn mummolan kaikki huonekalut, tekstiilit ja sisustusesineet ovat joko kotona olemassa olleita, käytettyinä hankittuja tai kotimaiselta pienyrittäjältä ostettuja.
 • Tutkin aina uusia hankintoja tehdessäni, miten voisin hyödyntää kiertotaloutta: voinko hankkia käytettyä, liisata, lainata tai jakaa jonkun toisen kanssa? Esimerkiksi yrityksen tietokone on ostettu käytettynä ja korjattuna.
 • Kun kahvittelemme tai juomme teetä, emme käytä kertakäyttöastioita ja tarjolla on mahdollisimman usein lähituottajien ruokaa ja juomaa.
 • Kierrätän jätteet asianmukaisesti.
 • Yritys kompensoi hiilijalanjälkeään. Myös jokaisesta myydystä valmennuksesta ja aloitetusta työnohjausprosessista asiakkaan puolesta istutetaan puu.

Ihmiset ja ihmisoikeudet

 • Työnohjauksissa, valmennuksissa ja koulutuksissa toimin turvallisemman tilan periaatteiden mukaan. Minkäänlainen syrjintä tai häirintä esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, kansallisuuden, etnisyyden, uskonnon, arvojen, sosioekonomisen taustan, terveyden tai toimintakyvyn perustella on asia, johon puutun. Saat tulla ohjaukseeni juuri sellaisena kuin olet.
 • Tulevaisuudessa haluan tarjota työtä sekä mahdollistaa työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja erityisesti nuorille ja osatyökykyisille.
 • Nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja kriminaalityön järjestöille tarjoan palveluita edullisempaan hintaan.
 • Viestinnässäni olen rehellinen ja reilu ja edistän yhdenvertaisuutta esimerkiksi käyttämäni kielen kautta. Puutun häirintään ja vihapuheeseen, enkä salli niitä omissa kanavissani. Haen tietoa lähdekriittisellä otteella, hyödynnän näyttöön perustuvaa tietoa, lähteistän tekstini ja kerron selvästi, mikä on tutkittua tietoa, mikä kokemustietoa ja mikä pohjautuu omaan mielipiteeseeni.
 • Kunnioitan tekijänoikeuksia ja huolehdin sekä asiakkaideni, somekanavieni seuraajien että verkkosisivuillani vierailijoiden tietoturvasta asetusten mukaisesti.
 • Informaatiotulvan, pöhinän, suorittamisen ja yksilöä korostavan aikakauden keskellä toimin arkisissa teoissani inhimillisyyden, pitkäjänteisyyden, tasapainon, yhteisöllisyyden ja läsnäolon edistämiseksi.

Talous ja yhteiskuntavastuu

 • Riittävä on tarpeeksi. Pyrin välttämään turhia materialistisia hankintoja, mutta satsaamaan sen sijaan palveluiden ostoon. Jos mahdollista, teen hankinnat paikallisia pienyrittäjiä / nuoria työllistäviä tahoja tukien.
 • Muuttuvan työelämä ja yhteiskunnan keskellä kehitän jatkuvasti myös omaa osaamistani vastaamaan työelämän ja asiakkaideni tarpeita, ja rakennan näin ollen osaltani paremmin voivaa ja reilumpaa yhteiskuntaa.
 • Pidän osaltani maaseutua elinvoimaisena luomalla omannäköistä yrittäjyyttä keskellä metsää, vaikka asiakkaani ovat ympäri Suomea.
 • Kannustan ja tuen yrittäjäasiakkaitani kohti taloudellista kasvua, mutta siten, että se ei tapahdu heidän hyvinvointinsa ja omien voimavarojensa kustannuksella.

Metsolannen arvot

Vastuullisuus on myös sitä, että tunnistaa itselle tärkeät arvot ja toimii niiden mukaan. Tässä ovat Metsolannen ydinarvot ja se, mitä ne tarkoittavat käytännön arjessa.

Läsnäolo = Pysähdyn kanssasi tähän hetkeen ja autan sinuakin pysähtymään sen äärelle, mikä on tärkeää. Vaikka reflektoimme mennyttä ja suunnittelemme tulevaa, olemme tietoisesti sen äärellä, mikä on sinulle elämässä tärkeää ja miten voit liikkua sitä kohti jo tänään.

Arjen peruspalikat = Minulle menestys tarkoittaa omien arvojen mukaista arkea ja hyvinvointia. Kun arjen peruspalikat ovat kunnossa, kestämme paremmin myös vaikeammat vaiheet. Sen vuoksi työskentelymme pohjana ovat arvot. Huomioin yhteisessä työskentelyssämme myös voimavarasi, palautumisen, motivaation ja muut fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työ- ja kokonaishyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Hyvinvoiva ja menestyvä organisaatio tai yritys koostuu hyvinvoivista yksilöistä. Yrittäjien kanssa asioita tarkastellaan myös siitä näkökulmasta, miten yritystoiminta on tavoitteellista ja kannattavaa ja millaisia vaikutuksia sillä on hyvinvointiin ja päinvastoin.

Kasvu = Kasvu voi olla uuden oppimista ja oivaltamista. Se voi olla ammattilaisena, yrittäjänä sekä ihmisenä kasvamista. Se voi olla työyhteisön vuorovaikutuksen ja yhteishengen paranemista, asiakasosallisuuden ja työn vaikuttavuuden kasvua, uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä tai yritystoiminnan liikevaihdon kasvua. Tai näitä kaikkia yhdessä! Mahdollisuus kasvuun, toivo, tavoitteet ja niitä kohti kulkeminen ovat tärkeitä asioita, joihin pyrin asiakkaitani tukemaan. Työssäni kasvan ja kehityn itsekin.

Ammatillisuus = Haluan olla mahdollisimman hyvä ammattilainen työssäni. Se ei tarkoita sitä, että haluan olla etäinen asiantuntija, opettaja tai neuvoja. Se tarkoittaa sitä, että haluan olla eettisesti oikein toimiva kanssakulkija, välitön ja lämmin kohtaaja, jonka toiminta on perusteltua ja osaavaa. Pidän lupaukseni ja olen luotettava. Kehitän ammattitaitoani opiskelun, työn, itsereflektoinnin ja yhteiskunnallisen keskustelun seuraamisen kautta. Pidän huolen myös omasta hyvinvoinnistani arjessa ja käyn säännöllisesti työnohjauksessa. Toiminnallani on sosiokonstruktivismiin, dialogiseen muutospedagogiikkaan, psykologiseen joustavuuteen ja tekemällä oppimiseen pohjautuva viitekehys, ja työssäni ja menetelmien valinnassa tukeudun näyttöön perustuvaan tietoon.

Rakkaus = Rakkaus on tykkäämistä, arvostamista, kunnioitusta, välittämistä, auttamista, empatiaa, hyvän tekemistä, rajoja ja lempeyttä. Usein työelämässä pelätään puhua rakkaudesta. Minä haluaisin puhua siitä enemmän. Itsestä ja toisista välittämisestä, hyvän tekemisestä, rajojen asettamisesta, kunnioituksesta ja lempeydestä. Pyrin tekemään työelämän rakkaustekoja jokaiselle kohtaamalleni ihmiselle: näkemään, sanoittamaan ja vahvistamaan hyvää toisessa, auttamaan, tukemaan ja kannustamaan. Kuuntelemaan, olemaan läsnä ja aidosti kohtaamaan toisen.

Tuleeko mieleesi, mitä muuta voisin tehdä vastuullisuuden eteen?