Työpajat

Tarjoan koulutuksellisia työpajoja eri alojen tiimeille ja työyhteisöille. Kolmen tunnin työpajat pohjaavat näyttöön perustuvaan tietoon, käytännön työkaluihin ja jokaisen henkilökohtaiseen sekä yhteiseen reflektioon. Reflektoimalla, eli tutkimalla tietoisesti omia kokemuksiaan, ihminen pystyy jäsentämään ajatuksiaan, laajentamaan näkökulmiaan, omaksumaan uutta tietoa ja uudelleensuuntaamaan toimintaansa. Työpajojen tavoitteena on henkisesti, taloudellisesti ja ajankäytöllisesti kannattavampi työarki.

Työpajat voidaan järjestää livenä tai etänä toiveenne mukaan. Työpajat sisältävät aina ennakkokyselyn osallistujille ja 60 minuutin seurantatapaamisen koulutuksen tilaajalle / tiimin esihenkilölle. Tällä tavoin en tule vain ummikkona pyörähtämään organisaatioonne, vaan pystyn räätälöimään työpajan vastaamaan tarpeitanne. Näin varmistamme myös sen, että asioiden toteutumista työn arjessa voidaan vahvistaa prosessimaisesti jatkossakin.

Kalenterikoutsi-työpajat

Kalenterikoutsi-työpajan kohderyhmää ovat itsenäistä työtä tekevät työntekijät sekä esihenkilöt. Työpajassa pureudutaan oman työn johtamiseen ja ajanhallintaan, työn rajoihin sekä yhteisen työn rakenteisiin ja käytäntöihin. Työpaja yhdistää teoriatietoa ja käytännön harjoituksia, joiden myötä työn hallinta ja sujuvuus kasvavat ja työn perustehtävään keskittyminen paranee.

Kalenterikoutsi-työpajan jälkeen osallistujat pystyvät rakentamaan itselleen toimivampaa työarkea yksin ja yhdessä. Työn tuottavuus kasvaa samalla kun tiimiläisten hyvinvointi ja työmotivaatio kasvavat. Arjesta tulee selkeämpää, työn hukka vähenee ja työssä koettu kuormitus pienenee, jolloin myös sairauspoissaolot vähenevät.

Työpajan sisältö:
– Minä ajankäyttäjänä ja itseni johtajana
– Toimivan työarjen peruskivet: työn suunnittelu, priorisointi ja kalenterointi sekä kommunikaatio
– Irti tehottomasta työskentelystä: kiireen ja vitkuttelun kesyttäminen sekä keskittymiskyvyn elvyttäminen

Tiimisopimus-työpajat

Tiimisopimus-työpaja on tarkoitettu eri alojen tiimeille, jotka haluavat yhteinäistää toimintakulttuuriaan ja selkeyttää yhteisiä pelisääntöjään. Tämän myötä työtyytyväisyys ja motivaatio kasvavat ja haitallinen henkilöstön vaihtuminen vähenee.

Sanotaan, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Se tarkoittaa sitä, että organisaation keskeinen kilpailukykytekijä on yhteisön vuorovaikutuskulttuuri. Hyvän, turvallisen ja kehittyvän tiimin rakentuminen on jokaisen sen jäsenen vastuulla. Parhaissa tiimeissä konfliktejakaan ei pelätä, vaan ne osataan ajoissa ratkaista rakentavasti ja hyödyntää työn kehittämisen polttoaineena. Työpajassa vahvistetaan tiimin vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tiimisopimus-työpajassa jokainen osallistuja pysähtyy sen äärelle, mikä on hänen oma roolinsa yhteisen vuorovaikutuksen rakentajana. Dialogi- ja palautetaitoja vahvistetaan teoriatietoa- ja käytännön harjoituksia yhdistelemällä. Tiimi rakentaa oikean kirjallisen sopimuksen siitä, miten työyhteisössä vuorovaikutetaan. Tuloksena on toimivampi ja tuloksellisempi työyhteisö, jossa jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Työpajan sisältö:
– Dialogisuus: näin rakennetaan arvostava keskustelukulttuuri
– Vuorovaikutuksen pesulaput;  mitä saapuu paikalle, kun minä tulen töihin?
– Miten nostaa kissa pöydälle ja ennaltaehkäistä väärinkäsitysten paisuminen työn tekemistä jarruttaviksi konflikteiksi
– Palautekoulu: mistä, miksi, milloin ja miten annetaan onnistunutta palautetta?

Voimavarahuoltamo-työpajat

Voimavarahuoltamo-työpaja on tarkoitettu eri alojen tiimeille, jotka tarvitsevat pysähtymistä ja lisää hyvinvointia arkeensa. Työpaja sopii erinomaisesti myös tyhy-päivien ohjelmaksi.

Työkykyä vahvistavassa työpajassa osallistujat pysähtyvät hyvinvointinsa äärelle, kartoittavat omat voimavaransa sekä heitä kuormittavat asiat nykyhetkessä. Etsimme pieniä tekoja ja arjen rutiineja, joilla omia voimavaroja voi vahvistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä. Tiiminne jäsenet saavat tietoa palautumisen ja voimavarojen huoltamisen merkityksestä sekä vireystilan säätelystä. Teemme lempeitä, hyvinvointia vahvistavia harjoituksia. Kotiin ja työpaikalle viemisenä on työkaluja parempaan palautumiseen.

Lisäksi työpajassa rakennetaan tiimin yhteisöllisyyttä tunnistamalla omia ja yhteisiä vahvuuksia ja valjastamalla ne yhteisen työn voimavaroiksi.

Työpajan sisältö:
– Voimavara- ja kuormitustekijät tämänhetkisessä arjessa
– Sisäinen energiatalous: mihin ja miten voimavarojaan kannattaa suunnata?
– Vireystilan säätely arjessa
– Tiimiläisten omat ja yhteisön vahvuudet, potentiaalin käyttöönotto
– Hetkestä hyvinvointia: rentoutusharjoitukset, tietoinen läsnäolo, NLP-harjoitukset

työyhteisö työnohjaus tiimi valmennus

“Annen ohjaustapa on lämmin ja rauhallinen, sellainen että jokaisella on turvallinen olla. Voimavarakoulutus herätti tiimissämme uusia rehellisiä keskusteluita, joiden myötä löysimme askarruttaviin asioihin myös ratkaisuja. Koulutus järjestettiin hybridinä, ja Anne osasi huomioida ihanasti myös etäyhteyden päässä olevat osallistujat” 
– Asiakaspalaute / Crazy Town Oy

Hinta

– Yhden 3 h työpajan hinta on 1500 € + alv 24 %
– Kahdesta työpajasta voidaan rakentaa kehittämispäivä. Päivän hinta on 2000 € + alv 24 %

Keski-Suomen ulkopuolella paikan päällä pidettävien työpajojen hintoihin lisätään 10 %. Peruutus viikkoa ennen tilaisuutta on kuluton. Tämän jälkeen peruutetuista koulutuksista veloitetaan 100 % hinta.  Saatte työpajasta listahinnan mukaisen laskun työpajapäivän jälkeen, maksuaika 7 vrk. Samalla toimitetaan myös työpajan sähköiset materiaalit organisaationne sisäiseen käyttään PDF-muodossa.

Eikö löytynyt sopivaa? Ota yhteyttä, niin rakennetaan teille sopiva kokonaisuus!
Tarve pidemmälle kehittämisprosessille? Kurkkaa Kehittäjätyökaveri-palvelu!