Metsolanne®-yksilövalmennuksen sopimusehdot

1. Valmennuksen ilmoittautuminen ja sopimuksen syntyminen
Sopimussuhde Metsolannen® / Anne Hämäläinen (valmentaja) ja asiakkaan (yritys tai kuluttaja) kesken syntyy, kun asiakas ilmoittautuu valmennukseen Metsolanne.fi -sivustolla, valmentajalle sähköpostitse, puhelimitse, Facebook Messengerissä tai Instagram Direct-viestillä ja ajankohta valmennukselle sovitaan. Vastaamalla sähköpostiin, jonka liitteenä on linkki näihin sopimusehtoihin, asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot, valmennuksen hinnan sekä mahdolliset laskutus-/toimituskulut. Hinnan vahvistus ja sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Valmennuksen toteutus
Valmennus toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla aikataululla. Valmennus sisältää palvelukuvauksessa kuvatun määrän tapaamisia sekä mahdollisia ennakko- ja välitehtäviä. Tapaamiset järjestetään joko lähi- tai etätapaamisina.

3. Maksutavat
Valmennuksen hintaan lisätään arvonlisävero. Valmennus maksetaan kokonaisuudessaan ensimmäisen valmennustapaamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, laskujen maksuehto on 14 pv netto ja viivästyskorko 7 %.

4. Valmennuksen peruutusehdot
Valmennuksen hinta on kokonaisuus. Valmennustapaamisen voi perua tai siirtää kuluitta 24 tuntia ennen ensimmäisen valmennustapaamisen alkua. Tuon jälkeen tehdystä peruutuksesta / siirrosta veloitetaan 50 % valmennuksen hinnasta. Saapumatta jättämisestä / siitä, ettei asiakas vastaa sovittuun valmennuspuheluun, veloitetaan valmennuksen täysi hinta. Mikäli valmennuksen peruutus tai keskeytys johtuu sairastumisesta tai siihen rinnastettavasta ylitsepääsemättömästä esteestä, valmennusmaksut voidaan hyvittää todistusta vastaan jäljellä olevaa valmennusaikaa vastaavalta ajalta.

5. Oikeus muutoksiin
Yritys pidättäa oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

6. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7. Materiaalin ja menetelmän käyttöoikeus
Valmennus ja sen materiaalit ovat Metsolannen / Anne Hämäläisen omaisuutta. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta materiaaleja kolmansien osapuolten haltuun sekä olemaan hyödyntämättä menetelmää kaupallisissa tarkoituksissa.

8. Yhteystiedot
Metsolanne® / Anne Hämäläinen
Puhelin: 0407537520
Sähköposti: anne@metsolanne.fi