Metsolanne®-kehittäjätyökaverin sopimusehdot

1. Palvelun ostaminen ja sopimuksen syntyminen
Sopimussuhde Metsolannen® / Anne Hämäläinen (Kehittäjätyökaveri) ja asiakkaan (yritys tai kuluttaja) kesken syntyy, kun asiakas ottaa yhteyttä Anne Hämäläiseen Metsolanne.fi -sivustolla, valmentajalle sähköpostitse, puhelimitse, Facebook Messengerissä tai Instagram Direct-viestillä JA ajankohta valmennukselle sovitaan. Vastaamalla sähköpostiin, jonka liitteenä on linkki näihin sopimusehtoihin, asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot, prosessin hinnan sekä mahdolliset laskutus-/toimituskulut. Hinnan vahvistus ja sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Palvelun toteutus
Palvelu toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla aikataululla. Kehittäjätyökaveri-prosessi sisältää palvelukuvauksessa kuvatun määrän tapaamisia sekä mahdollisia ennakko- ja välitehtäviä. Tapaamiset järjestetään joko lähi- tai etätapaamisina.

3. Maksutavat
Palvelun hintaan lisätään arvonlisävero. Kehittäjätyökaveri-prosessi maksetaan kokonaisuudessaan ensimmäisen valmennustapaamisen jälkeen ellei toisin sovita. Lasku toimitetaan sähköpostitse, laskujen maksuehto on yrityksille 7 pv ja yksityisille 14 pv netto ja viivästyskorko 7 %.

4. Palvelun peruutusehdot
Kehittäjätyökaveri-prosessin hinta on kokonaisuus. Yksittäisen tapaamisen voi siirtää 24 tuntia (pl. sairastuminen, jolloin katsotaan tilannetta tapauskohtaisesti) ennen tapaamisen alkua. Saapumatta jättämisestä / siitä, ettei asiakas vastaa sovittuun puheluun, katsotaan, että kyseinen tapaaminen on peruttu. Mikäli koko prosessin peruutus tai keskeytys johtuu sairastumisesta tai siihen rinnastettavasta ylitsepääsemättömästä esteestä, maksut voidaan hyvittää todistusta vastaan jäljellä olevaa valmennusaikaa vastaavalta ajalta.

5. Oikeus muutoksiin
Yritys pidättäa oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

6. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7. Materiaalin ja menetelmän käyttöoikeus
Prosessin toteuttamisessa käytetyt menetelmät ja niiden materiaalit ovat Metsolannen / Anne Hämäläisen omaisuutta. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta materiaaleja kolmansien osapuolten haltuun sekä olemaan hyödyntämättä menetelmää kaupallisissa tarkoituksissa. Yhdessä luotujen tiedostojen sekä lopullisten dokumentaatioidein (esim. Google Jamboard ja brändikäsikirja) omistajuus on asiakkaalla.

8. Yhteystiedot
Metsolanne® / Anne Hämäläinen
Puhelin: 0407537520
Sähköposti: anne@metsolanne.fi