Yhteisöille

Valmennus ja koulutus

Autan eri alojen tiimejä ja työyhteisöjä kohti tuottavampaa ja tasapainoisempaa työarkea. Valmennusten kesto vaihtelee muutaman tunnin tyhy-iltapäivästä useamman kuukauden syväluotaaviin kehitysprosesseihin. Valmennuksen hinta muotoutuu valmennuksen keston ja työmäärän mukaan. Haluatte sitten iloa ja virkistystä, uuden oppimista ja tiimin vahvistamista tai vaikeisiin asioihin ja tunteisiin pysähtymistä, olen täällä teitä varten.

En tule kertomaan teille, miten asiat pitäisi tehdä, vaan etsimme yhdessä parhaat ratkaisut juuri teidän tilanteeseenne. Valmentajana uskon avoimuuteen, yhdessä tekemiseen ja ratkaisukeskeisyteen. Edellämainittuja höystän valmennuksissani lämmöllä ja huumorilla. Valmennuspedagogiikkani on yhdistelmä sosio-konstruktivistista oppimisnäkemystä sekä tekemällä oppimisen pedagogiikkaa.


Valmennusteemoja, joista räätälöimme juuri teidän tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden:

 • Voimavarat ja palautuminen
 • Ajankäytön hallinta ja oman työn johtaminen
 • Tiimin vuorovaikutus
 • Tunteet ja tunnetaidot työssä
 • Vahvuustyöskentely
 • Motivaatio ja volitio
 • Strategia, tavoitteet ja reflektointi
 • Projektityön ABC
 • Osallisuus ja asiakaslähtöisyys
 • Tietoisesta läsnäolosta lisää hyvinvointia ja työtehoa
 • Ryhmänohjaus / tiimin johtaminen

Sote-, nuoriso- ja kriminaalityön järjestöt: Teidän työnne on minulle erityisen rakasta aiemman työtaustani vuoksi. Yrittäjänä haluan kantaa yhteiskuntavastuutani siten, että tarjoan sote-, nuoriso- ja kriminaalityön järjestöille palveluita edullisempaan hintaan. Koulutan ja ohjaan myös esimerkiksi vapaaehtoistoimijoita. Pyydä siis rohkeasti tarjous!

työyhteisö työnohjaus tiimi valmennus

Palautetta

“Pohdin tämä syksyn henkilöstön tyhy-iltapäivän teemaa pitkään. Takana on eriskummallinen vuosi, ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut suuren kuorman kantajana jo pitkään. Selvää oli, että tyhy on jotain, mikä tarjoaa meille rauhoittumista ja voimaantumista, mutta toteuttamistapa oli vielä kadoksissa. Kunnes eräänä iltana Instagramissa oli Metsolanne-Annen päivitys Voimavarahuoltamosta! Heti tuli tunne, että tämä on se juttu!

Ja niinhän se oli! Kaksi eri työyhteisöä ja kaksi eri Huoltamoa. Ja miten hyvin Anne toi meidät perusasioiden äärelle kaiken tämän kaaoksen ja epätietoisuuden keskellä. Huoltamon tunnelma oli rauhallinen ja samalla hyvin avoin kaikille tunteille ja mielessä pyöriville asioille. Niitä mietittiin monelta kantilta. Pohdittiin vaikuttamisen mahdollisuuksia ja myös sitä, mihin ei voida vaikuttaa. Välineiksi tähän riitti paperi, kynä ja se isoin asia, kohtaaminen. Tehtiin ajatustyötä ja pieniä, mutta niin tärkeitä lupauksia, millä ensi vuonna tuemme meitä itseämme jaksamaan.”

– Sosiaali- ja terveysalan esihenkilö

Työnohjaus

Työnohjaus on yleensä minimissään puolen vuoden tavoitteellinen prosessi, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Työtä päästään tutkimaan ja kehittämään yhdessä. Kohtaamme n. 3-4 viikon välein joko työpaikallanne, Metsolassa tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa 1,5-2 tuntia kerrallaan. Vuorovaikutus ja ilmapiiri paranevat, perustehtävä kirkastuu ja moniammatillinen toiminta jäsentyy. Käytän menetelminä keskustelua ja toiveidenne mukaan myös toiminnallisia menetelmiä. Työnohjaajana luotan ryhmään ja siinä olemassaolevaan osaamiseen. Minun tehtäväni on auttaa saamaan osaaminen esille kussakin tilanteessa. Lähestymistapani työnohjaukseen on lempeän voimavara- ja ratkaisukeskeinen.

Valmistun työnohjaajaksi joulukuussa 2021. Vaikka en ole se kokenein työnohjaaja, on takanani jo toistasataa työnohjaustuntia, ja toistaiseksi kaikki asiakkaani ovat olleet halukkaita suosittelemaan myös eteenpäin!

Ryhmätyönohjauksen hinta on alkaen 249 € + alv 24 % / 90 min. Hinta määräytyy ryhmän koon ja työnohjausten tiheyden mukaan. Hintaan lisätään mahdolliset matkakulut. Matkakulut Hankasalmen alueella sisältyvät hintaan. Ohjaus onnistuu sekä etänä että turvaväleillä.

Huom! Voit kysyä opiskelijahintaista työnohjausta vielä syksyn 2021 ajalle!

Palautetta

“Annella on hyvin ihmisläheinen ja lempeä tapa kohdata ihmisiä ja se välittyy jopa etäyhteyksin! Emme ole ikinä tavanneet face-to-face, mutta Anne osaa välittää itsestään hyvin läheisen ja lämpimän tunteen ja itselläni oli turvallinen olo puhua vaikeammistakin asioista. Pystyin Annen ohjauksessa avautumaan, vaikka olen uusi työntekijä ja vielä vieraantuntuisessa työyhteisössä. Kun tarkastelen Annea verrattuna edeltäviin työnohjaajiin, niin Anne on ehdottomasti kaikista paras. Pidin myös siitä, että Annella oli mietittynä valmiiksi runkoa ja menetelmiä työnohjaussessioihin, mutta niistä ei pidetty kiinni kynsin ja hampain. Eli joustavuutta ja tilanteeseen sopeutumisen taitoa löytyy. Annella löytyi myös osuvia havaintoja sekä kykyä luoda aiheista yhteyksiä myös tutkittuun tietoon.”
Ryhmätyönohjaukseen osallistuja