Työyhteisölle

Valmennus

Autan eri alojen tiimejä ja työyhteisöjä kohti tuottavampaa ja tasapainoisempaa työarkea. En tule kertomaan teille, miten asiat pitäisi tehdä, vaan etsimme yhdessä parhaat ratkaisut juuri teidän tilanteeseenne. Valmentajana uskon avoimuuteen, yhdessä tekemiseen ja ratkaisukeskeisyteen. Edellämainittuja höystän valmennuksissani lämmöllä ja huumorilla. Valmennuspedagogiikkani on yhdistelmä sosio-konstruktivistista oppimisnäkemystä sekä tekemällä oppimisen pedagogiikkaa.

Valmennusteemoja, joista räätälöimme juuri teidän tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden:

 • Voimavarat ja palautuminen
 • Ajankäytön hallinta ja oman työn johtaminen
 • Tiimin vuorovaikutus
 • Tunteet ja tunnetaidot työssä
 • Vahvuustyöskentely
 • Motivaatio ja volitio
 • Strategia, tavoitteet ja reflektointi
 • Projektityön ABC
 • Osallisuus ja asiakaslähtöisyys
 • Tietoisesta läsnäolosta lisää hyvinvointia ja työtehoa
 • Ryhmänohjaus / tiimin johtaminen
työyhteisö työnohjaus tiimi valmennus

Valmennusten kesto vaihtelee muutaman tunnin tyhy-iltapäivästä useamman kuukauden syväluotaaviin kehitysprosesseihin. Valmennuksen hinta muotoutuu valmennuksen keston ja työmäärän mukaan. Alla kolme esimerkkiä valmennuksista. Mitä teidän työyhteisönne tarvitsee?

Voimavarahuoltamo (3 h)

Miten työyhteisönne ja sen yksilöt voivat? Onko korona kuluttanut voimavaroja? Etäännyttääkö etätyö? Kaipaatteko pysähdystä ja rauhoittumista kiireisen työarjen vastapainoksi?

Voimavarahuoltamossa tarkastellaan ja vahvistetaan niin yksilön kuin koko työyhteisönkin voimavaroja. Kolmen tunnin aikana etsitään toiminnallisin menetelmin myös ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin ja suunnataan katsetta tulevaan. Tämä kaikki maustetaan tietoisen läsnäolon harjoitteilla, jotka jäävät käyttöönne myös valmennuksen jälkeen.

Kotiin lähtee levollisempi ja yhteen hiileen paremmin puhaltava työntekijä ja työyhteisö. Toimii sekä etänä että turvaväleillä.

Hinta 870 € + alv 24 % (+matkakulut)

Asiantuntijatiimin työvuorolista (7 h)

Koostuuko tiiminne itsenäistä työtä tekevistä yksilöistä?
Asiantuntijatiimin työvuorolista -valmennuspäivässä otetaan sekä tiimin yhteinen että jokaisen henkilökohtainen kalenteri haltuun.

Valmennuksen teemat
– Itseohjautuvan työn motivaatiota ja tuloksellisuutta lisäävät tekijät
– Tehtävienhallinta ja priorisoinnin työkalut
– Yksilön ajankäytön hallinta
– Tiimin yhteisen ajan tarpeet ja ajankäytön hallinta
– Palautuminen

Päivä koostuu toiminnallisista luennoista ja käytännön harjoituksista. Jokainen osallistuja pääsee löytämään keinoja, joilla oman työn johtamisesta tulee tavoitteellista ja jatkuvaa. Oman työn perustehtävä selkeytyy ja tunne työn hallinnasta kasvaa. Työn tekeminen ja palautuminen tehostuvat.

Hinta 1190 € + alv 24 % (+matkakulut)

Yksilön vahvuudet tiimin voimavaraksi (8 + 2 h)

Yksilön vahvuudet tiimin voimavaraksi -valmennuksessa työyhteisön piilossa oleva potentiaali ja yksilölliset vahvuudet otetaan käyttöön kilpailuedun saavuttamiseksi ja kiireen kesyttämiseksi. Saatte käyttöönne kahden valmentajan ammattitaidon ja osaamisen.

Työyhteisön vahvuuspäivässä (8 h) tarkastellaan työyhteisön vuorovaikutusta. Lisäksi tehdään näkyväksi yksilöiden vahvuuksia ja valjastetaan ne käyttöön työn arkeen. Tuloksena on tuottava ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa krooninen kiire on taklattu hyvällä suunnittelulla ja toimivalla työnjaolla.

Esihenkilön valmennustapaamisessa (2 h, 4-5 viikkoa työhteisön vahvuuspäivän jälkeen) tarkastellaan, millaisia muutoksia vahvuuspäivän on tapahtunut ja millaisin eväin työyhteisöä vahvistetaan entisestään. Esihenkilö saa varmuutta ja käytännön työkaluja omaan työskentelyynsä.

Valmennuksesta vastaa kanssani työnohjaajaopiskelija ja Tussitaikurit Oy:n projektinvetäjä Petra Karinen.

Hinta 2490 € + alv 24 % (+matkakulut)

Sote-, nuoriso- ja kriminaalityön järjestöt: Teidän työnne on minulle erityisen rakasta aiemman työtaustani vuoksi. Yrittäjänä haluan kantaa yhteiskuntavastuutani siten, että tarjoan sote-, nuoriso- ja kriminaalityön järjestöjen työyhteisöille palveluita edullisempaan hintaan. Pyydä siis rohkeasti tarjous!

Palautetta

“Pohdin tämä syksyn henkilöstön tyhy-iltapäivän teemaa pitkään. Takana on eriskummallinen vuosi, ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut suuren kuorman kantajana jo pitkään. Selvää oli, että tyhy on jotain, mikä tarjoaa meille rauhoittumista ja voimaantumista, mutta toteuttamistapa oli vielä kadoksissa. Kunnes eräänä iltana Instagramissa oli Metsolanne-Annen päivitys Voimavarahuoltamosta! Heti tuli tunne, että tämä on se juttu!

Ja niinhän se oli! Kaksi eri työyhteisöä ja kaksi eri Huoltamoa. Ja miten hyvin Anne toi meidät perusasioiden äärelle kaiken tämän kaaoksen ja epätietoisuuden keskellä. Huoltamon tunnelma oli rauhallinen ja samalla hyvin avoin kaikille tunteille ja mielessä pyöriville asioille. Niitä mietittiin monelta kantilta. Pohdittiin vaikuttamisen mahdollisuuksia ja myös sitä, mihin ei voida vaikuttaa. Välineiksi tähän riitti paperi, kynä ja se isoin asia, kohtaaminen. Tehtiin ajatustyötä ja pieniä, mutta niin tärkeitä lupauksia, millä ensi vuonna tuemme meitä itseämme jaksamaan.”

– Sosiaali- ja terveysalan esihenkilö

Työnohjaus

Työnohjaus on yleensä minimissään puolen vuoden tavoitteellinen prosessi, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Työtä päästään tutkimaan ja kehittämään yhdessä. Kohtaamme n. 3-4 viikon välein joko työpaikallanne, Metsolassa tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa 1,5-2 tuntia kerrallaan. Vuorovaikutus ja ilmapiiri paranevat, perustehtävä kirkastuu ja moniammatillinen toiminta jäsentyy. Käytän menetelminä keskustelua ja toiveidenne mukaan myös toiminnallisia menetelmiä. Työnohjaajana luotan ryhmään ja siinä olemassaolevaan osaamiseen. Minun tehtäväni on auttaa saamaan osaaminen esille kussakin tilanteessa. Lähestymistapani työnohjaukseen on lempeän voimavara- ja ratkaisukeskeinen.

Valmistun työnohjaajaksi joulukuussa 2021. Vaikka en ole se kokenein työnohjaaja, on takanani jo toistasataa työnohjaustuntia, ja toistaiseksi kaikki asiakkaani ovat olleet halukkaita suosittelemaan myös eteenpäin!

Opiskelijahinta vuoden 2021 loppuun saakka alkaen 175 € / 90 min + alv 24 %. Hinta määräytyy ryhmän koon ja työnohjaustarpeen mukaan. Hintaan lisätään mahdolliset matkakulut. Matkakulut Hankasalmen alueella sisältyvät hintaan. Ohjaus onnistuu sekä etänä että turvaväleillä.

Huom! Syksylle 2021 jäljellä kaksi ryhmätyönohjauspaikkaa!

P.S. Teen myös esihenkilöiden ja työntekijöiden yksilötyönohjausta.
Opiskelijahinta vuoden 2021 loppuun saakka 60 € / 60 min, 85 € / 90 min + alv 24 % (+matkakulut).

“Annella on hyvin ihmisläheinen ja lempeä tapa kohdata ihmisiä ja se välittyy jopa etäyhteyksin! Emme ole ikinä tavanneet face-to-face, mutta Anne osaa välittää itsestään hyvin läheisen ja lämpimän tunteen ja itselläni oli turvallinen olo puhua vaikeammistakin asioista. Pystyin Annen ohjauksessa avautumaan, vaikka olen uusi työntekijä ja vielä vieraantuntuisessa työyhteisössä. Kun tarkastelen Annea verrattuna edeltäviin työnohjaajiin, niin Anne on ehdottomasti kaikista paras. Pidin myös siitä, että Annella oli mietittynä valmiiksi runkoa ja menetelmiä työnohjaussessioihin, mutta niistä ei pidetty kiinni kynsin ja hampain. Eli joustavuutta ja tilanteeseen sopeutumisen taitoa löytyy. Annella löytyi myös osuvia havaintoja sekä kykyä luoda aiheista yhteyksiä myös tutkittuun tietoon.”
Ryhmätyönohjaukseen osallistuja