Tiimien koulutus

Tarjoan työpajamallisia koulutuksia eri alojen tiimeille ja työyhteisöille. Puolen päivän (3-4 h) koulutukset pohjaavat näyttöön perustuvaan tietoon, käytännön työkaluihin ja jokaisen henkilökohtaiseen sekä yhteiseen reflektioon. Reflektoimalla, eli tutkimalla tietoisesti omia kokemuksiaan, ihminen pystyy jäsentämään ajatuksiaan, laajentamaan näkökulmiaan, omaksumaan uutta tietoa ja uudelleensuuntaamaan toimintaansa. Metsolannen koulutuksissa ei pönötetä tai kuunnella diasulkeisia, vaan pysähdytään, pohditaan, keskustellaan, tehdään erilaisia tehtäviä ja pidetään huoli siitä, että ilolle ja naurulle on tilaa. Koulutusten tavoitteena on henkisesti, taloudellisesti ja ajankäytöllisesti kannattavampi työarki.

Koulutus voidaan järjestää livenä tai etänä toiveenne mukaan. Koulutukset sisältävät aina ennakkokyselyn osallistujille ja 60 minuutin seurantatapaamisen koulutuksen tilaajalle / tiimin esihenkilölle. Tällä tavoin en tule vain ummikkona pyörähtämään organisaatioonne, vaan pystyn räätälöimään koulutuksen vastaamaan tarpeitanne. Näin varmistamme myös sen, että asioiden toteutumista työn arjessa voidaan vahvistaa prosessimaisesti jatkossakin.

Kalenterikoutsi

Kalenterikoutsi-koulutuksen kohderyhmää ovat itsenäistä työtä tekevät työntekijät sekä esihenkilöt. Koulutuksessa pureudutaan oman työn johtamiseen ja ajanhallintaan, työn rajoihin sekä yhteisen työn rakenteisiin ja käytäntöihin. Koulutus yhdistää teoriatietoa, arjen kokemuksia ja käytännön harjoituksia, joiden myötä työn hallinta ja sujuvuus kasvavat ja työn perustehtävään keskittyminen paranee.

Kalenterikoutsi-koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät rakentamaan itselleen toimivampaa työarkea yksin ja yhdessä. Työn tuottavuus kasvaa samalla kun tiimiläisten hyvinvointi ja työmotivaatio kasvavat. Arjesta tulee selkeämpää, työn hukka vähenee ja työssä koettu kuormitus pienenee, jolloin myös sairauspoissaolot vähenevät.

Koulutuksen sisältö:
– Minä ajankäyttäjänä ja itseni johtajana: vahvuudet ja kehittämiskohteet
– Toimivan työarjen peruskivet: työn suunnittelu, priorisointi ja kalenterointi sekä kommunikaatio
– Irti tehottomasta työskentelystä: kiireen ja vitkuttelun kesyttäminen sekä keskittymiskyvyn elvyttäminen

Työyhteisötaidot

Työyhteisötaitojen koulutus on tarkoitettu tiimeille, jotka haluavat vuorovaikuttaa ja työskennellä yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän myötä työtyytyväisyys ja motivaatio kasvavat ja haitallinen henkilöstön vaihtuminen vähenee.

Hyvän, turvallisen ja kehittyvän tiimin rakentuminen on jokaisen sen jäsenen vastuulla. Parhaissa tiimeissä konfliktejakaan ei pelätä, vaan ne osataan ajoissa ratkaista rakentavasti ja hyödyntää työn kehittämisen polttoaineena. Tässä koulutuksessa vahvistetaan tiimin tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Jokainen koulutukseen osallistuja pysähtyy sen äärelle, mikä on hänen oma roolinsa yhteisen vuorovaikutuksen rakentajana. Dialogi- ja palautetaitoja vahvistetaan teoriatietoa ja käytännön harjoituksia yhdistelemällä. Tiimi rakentaa oikean kirjallisen sopimuksen siitä, miten työyhteisössä vuorovaikutetaan. Tuloksena on toimivampi ja tuloksellisempi työyhteisö, jossa jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Työpajan sisältö:
– Dialogisuus: näin rakennetaan arvostava keskustelukulttuuri
– Vuorovaikutuksen pesulaput;  näin ymmärrämme toisiamme paremmin
– Miten nostaa kissa pöydälle ja ennaltaehkäistä väärinkäsitysten paisuminen työn tekemistä jarruttaviksi konflikteiksi?
– Palautekoulu: mistä, miksi, milloin ja miten annetaan onnistunutta palautetta?

Voimavarahuoltamo

Voimavarahuoltamo-koulutus on tarkoitettu eri alojen tiimeille, jotka tarvitsevat pysähtymistä ja lisää hyvinvointia arkeensa. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi tyhy-päivien ohjelmaksi.

Työkykyä vahvistavassa koulutuksessa osallistujat pysähtyvät hyvinvointinsa äärelle, kartoittavat omat voimavaransa sekä heitä kuormittavat asiat nykyhetkessä. Etsimme pieniä tekoja ja arjen rutiineja, joilla omia voimavaroja voi vahvistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä. Tiiminne jäsenet saavat tietoa palautumisen ja voimavarojen huoltamisen merkityksestä sekä vireystilan säätelystä. Teemme lempeitä, hyvinvointia vahvistavia harjoituksia. Kotiin ja työpaikalle viemisenä on työkaluja parempaan palautumiseen.

Lisäksi koulutuksessa rakennetaan tiimin yhteisöllisyyttä tunnistamalla omia ja yhteisiä vahvuuksia ja valjastamalla ne yhteisen työn voimavaroiksi.

Työpajan sisältö:
– Voimavara- ja kuormitustekijät tämänhetkisessä arjessa
– Sisäinen energiatalous: mihin ja miten voimavarojaan kannattaa suunnata?
– Vireystilan säätely arjessa
– Tiimiläisten omat ja yhteisön vahvuudet, potentiaalin käyttöönotto
– Hetkestä hyvinvointia: rentoutusharjoitukset, tietoinen läsnäolo, NLP-harjoitukset

työyhteisö työnohjaus tiimi valmennus

“Annen ohjaustapa on lämmin ja rauhallinen, sellainen että jokaisella on turvallinen olla. Voimavarakoulutus herätti tiimissämme uusia rehellisiä keskusteluita, joiden myötä löysimme askarruttaviin asioihin myös ratkaisuja. Koulutus järjestettiin hybridinä, ja Anne osasi huomioida ihanasti myös etäyhteyden päässä olevat osallistujat” 
– Asiakaspalaute / Crazy Town Oy

Hinta

– Yhden koulutuksen (3-4 h tarpeenne mukaan) hinta on 1500 € + alv 24 %
– Kahdesta koulutuksesta voidaan rakentaa kehittämispäivä. Päivän hinta on 2000 € + alv 24 %

Keski-Suomen ulkopuolella paikan päällä pidettävien koulutusten hintoihin lisätään 10 %. Peruutus viikkoa ennen tilaisuutta on kuluton. Tämän jälkeen peruutetuista koulutuksista veloitetaan 100 % hinta.  Saatte työpajasta listahinnan mukaisen laskun työpajapäivän jälkeen, maksuaika 7 vrk. Samalla toimitetaan myös työpajan sähköiset materiaalit organisaationne sisäiseen käyttään PDF-muodossa.

Eikö löytynyt sopivaa? Ota yhteyttä, niin rakennetaan teille sopiva kokonaisuus. Mahdollisuus on myös toteuttaa esimerkiksi 1-2 h koulutus tarpeenne mukaan. Tarve pidemmälle kehittämisprosessille? Kurkkaa Kehittäjätyökaveri-palvelu!