Innostujasta menestyjäksi -valmennuksen sopimusehdot

1. Valmennuksen ilmoittautuminen ja sopimuksen syntyminen
Sopimussuhde Metsolanne / Anne Hämäläinen ja Saara Suomäki (valmentajat) ja asiakkaan (yritys tai kuluttaja) kesken syntyy, kun asiakas ilmoittautuu valmennukseen Metsolanne.fi -sivustolla, valmentajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisella valmennukseen asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot, valmennuksen hinnan sekä mahdolliset laskutus-/toimituskulut. Ilmoittautumisen vahvistus ja sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Valmennuksen toteutus
Valmennus toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja ilmoittautumisen vahvistuksessa ilmoitetulla aikataululla. Metsolanne / Anne Hämäläinen ja Saara Suomäki pidättävät oikeuden aikataulumuutoksiin.

3. Maksutavat
Valmennuksen hintaan lisätään arvonlisävero. Valmennuksen ensimmäinen erä maksetaan valmennuksen toteutumisen vahvistuttua. Loppuosa koulutuksen hinnasta maksetaan joko samalla kuin ensimmäinen erä, tai toisessa erässä valmennuksen puolivälissä. Maksuerien suuruus sekä eräpäivät on ilmoitettu valmennuksen kuvauksen yhteydessä. Laskut toimitetaan sähköpostitse, laskujen maksuehto on 7 pv netto ja viivästyskorko 7 %.

4. Valmennuksen peruutusehdot
Valmennuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa verkkotapaamisista.

Valmennuksen voi perua kuluitta ennen ilmoittautumismaksun eräpäivää. Ilmoittautumismaksun eräpäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50% valmennuksen hinnasta ja valmennuksen alkamisen jälkeisestä peruutuksesta / saapumatta jättämisestä veloitetaan valmennuksen täysi hinta.

Peruutuspaikan voi luovuttaa edelleen sopimalla siitä valmentajan kanssa. Mikäli valmennuksen peruutus tai keskeytys johtuu sairastumisesta tai siihen rinnastettavasta ylitsepääsemättömästä esteestä, valmennuksmaksut voidaan hyvittää todistusta vastaan jäljellä olevaa valmennusaikaa vastaavalta ajalta.

Valmentajat pidättävät oikeuden perua valmennus, mikäli vähimmäismäärä osallistujia ei täyty määräajassa. Tässä tapauksessa valmentaja ilmoittaa peruuntumisesta henkilökohtaisesti viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkua ja maksettu ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

5. Oikeus muutoksiin
Yritykset pidättävät oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

6. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7. Yhteystiedot
Metsolanne / Anne Hämäläinen
Puhelin: 0407537520
Sähköposti: metsolanne@gmail.com

Saara Suomäki
Puhelin: 040 823 1895
sähköposti: saara.suomaki@gmail.com