Yleinen

Ulkopuolista tukea työuupumuksen ehkäisyyn

Työuupumus on kasvanut. Tämä selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimushankkeen tuoreesta raportista maaliskuulta 2022. Vuoden 2019 alkanut hanke tuottaa tietoa siitä, miten korona-aikana työhyvinvointi ja erilaiset työasenteet ovat muuttuneet. Se on yksi harvoista hankkeista jossa näitä teemoja tutkitaan ja pystytään vertaamaan myös aikaan ennen koronaa.

Uusimmasta raportista selviää, että sekä verrattuna aikaan ennen koronaa, että myös viimeisimmän puolen vuoden aikana suomalaisten työuupumusoireilu on lisääntynyt ja arviot omasta työkyvystä laskeneet. Lisäksi myönteiset kokemukset työn imusta ja työtyytyväisyydestä ovat lievässä laskussa. Erityisesti nuorten (alle 36-vuotiaat) työhyvinvointi on muita heikompaa kaikilla mitatuilla työhyvinvoinnin indikaattoreilla. Jo aiemmin tutkimuksen aikana nuoret ovat kokeneet heikompaa työhyvinvointia kuin vanhemmat työntekijät.

Työuupumuksen ehkäisyyn kannattaa panostaa

TTL:n raportin päätelmissä todetaan seuraavaa:

“Työpaikat, jotka kykynevät pitämään huolta työntekijöiden saamasta
riittävästä tuesta, vaalimaan luottamusta sekä työntekijöiden kesken että työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä ja varmistamaan kokemusta
arvostuksesta
poikkeusoloissakin, lisäävät
✓ työntekijöiden hyvinvointia ja työn mielekkyyttä eli työn imua
✓ työntekijöiden sitoutumista työpaikkaansa, mikä näkyy vähäisempinä
eroaikeina
✓ yleistä tyytyväisyyttä elämään (onnellisuutta), eli työ voi vaalia
myönteistä mielenterveyttä koettelevina poikkeusaikoina.”

Pitkää ja kestävää menestystä rakentavat siis ne yritykset, jotka ymmärtävät, että sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on heidän tärkein pääomansa ja panostavat siihen.

clear light bulb
Miten teillä panostetaan yrittäjän ja henkilöstön työn hallintaan ja työkykyyn? Photo by Pixabay on Pexels.com

Työnohjaus tarjoaa pitkäkestoista tukea työn arkeen

Tarjoamalla työnohjausta, voidaan yrityksessä aktiivisesti tukea työhyvinvointia jo ennaltaehkäisevästi. Koulutettu työnohjaaja kulkee työntekijöiden, esihenkilön ja/tai yrittäjän rinnalla yleensä vähintään vuoden. Tapaamme noin kerran kuussa tunti-puolitoista kerrallaan ja etenemme kohti isompia tavoitteita –  mutta tutkimme ja ratkaisemme myös akuutteja haasteita joita työn arjessa kohdataan.  Työn hallinta lisääntyy, työkyky vahvistuu ja kun ajatellaan tiimejä, niin muun muassa yhteiset pelisäännöt ja käytännöt selkiytyvät, positiivinen vuorovaikutus lisääntyy ja ihmiset oppivat sekä pyytämään että antamaan apua toisilleen. Yksilöiden vahvuudet ja tiimin koko potentiaali saadaan käyttöön. Työnohjaajan tukemana yrityksessä päästään kehittämään omaa ja yhteistä työtä, ja myös tätä kautta yrityksen kilpailukyky kasvaa.

Muun muassa Lapin yliopistossa on tutkittu työnohjauksen vaikutuksia. Ylen uutisessa Lapin yliopiston dosentti ja henkilöstötuottavuuden tutkimusjohtaja Marko Kestin mukaan “Tulosparannusta syntyy vähintäänkin luokkaa 500-1000 euroa työntekijää kohti vuositasolla. Vaikuttavuus voi toki olla paljon enemmänkin.” Ja kun ajatellaan, että esimerkiksi neljän hengen ryhmätyönohjaus koko vuodelle maksaa vähemmän kuin yhden ihmisen kahden viikon sairausloma, voidaan puhua todella kannattavasta investoinnista.

Entä jos teidänkin työnne arjessa kulkisi mukana ammattilainen, joka auttaisi tuomaan työhön lisää selkeyttä ja voimavaroja? Erilaiset koulutukset ja valmennukset toimivat täsmätavoitteiden saavuttamisessa, mutta koska suurin osa työn arjesta on nimenomaan arkea, on tärkeää, että jokainen saa pitkäjänteistä ja säännöllistä tukea työhönsä. Työnohjauksessa päästään ratkaisemaan niin käytännön asioita kuin myös nostamaan esille turvallisesti niitä vaikeita tunteita ja asioita, joista on tärkeää puhua.

Mikäli sinä tai teidän työyhteisönne on kiinnostunut työnohjauksesta, varaa aika maksuttomaan työnohjaustarpeen kartoitukseen täältä! Seuraavat työnohjauspaikat avautuvat elokuussa.

Rakkautta ja kasvua kesään toivottaen
Anne

Leave a Reply