Yleinen

Ammatillinen reflektio – kuinka valjastaa reflektointi oman työn ja koko työyhteisön voimavaraksi?

Reflektio on välttämätön työkalu yksilön ja koko työyhteisön kehittämisessä. Mutta mitä reflektio on – ja mitä se on ammatillisessa mielessä? Ja kuinka syventää reflektointia niin, ettei se ole esimerkiksi vain pintapuolista “ensi kerralla pitäisi tehdä toisin” -keskustelua kahvitauoilla? 

Sana reflect tarkoittaa heijastamista, kuvastamista ja mietiskelyä. Reflektio on oman toiminnan, omien ajatusten ja tunteiden syvällistä tutkimista. Reflektointi tähtää uuden oppimiseen ja itselle ja koko työyhteisölle tyypillisten ajatusmallien ja uskomusten kyseenalaistamiseen ja toiminnan uudelleen ohjaamiseen. Reflektiivisyyden seurauksena voi siis syntyä sitä kuuluisaa ‘laatikon ulkopuolelta’ -ajattelua. Kokemuksia tarkastellaan pintaa syvemmältä ja pohditaan, kuinka tilanne syntyi, mikä oli hyvää ja miten voisi toimia ensi kerralla mahdollisesti toisin. Vaikka reflektio on tarpeellinen ajatustyökalu haastavien kokemusten purkamiseen ja niistä oppimiseen, on yhtä tärkeää käytttää sitä työkaluna myös onnistumiskokemuksista oppimiseen.

Ammatillinen reflektio on oman työn tietoista ja syvällistä tutkimista.

Harjoittelemalla reflektiosta tulee arkinen työn tekemisen tapa

Reflektointia voi lähteä kokeilemaan kasvatustieteilijä Kaisu Mälkin reflektiopolun avulla:

  1. Mieti työtilannetta, jota haluat pohtia syvällisemmin.
  2. Sanoita tilanne: mitä siinä tapahtui? Millaisessa kontekstissa tilanne syntyi? Mitä ajattelit sen aikana?
  3. Tunnista tunteesi: Millaisia tunteita koit tilanteen aikana?
  4. Sukella syvemmälle: Millaiset taustaoletukset ja ennakkoluulot ohjasivat sinua tilanteen taustalla? Millaisia ‘ajattelun itsestäänselvyyksiä’ (“tämä nyt vain on näin”) tunnistat? Ne voivat olla peräisin henkilökohtaisista uskomuksista, mutta myös ammatillisista, kulttuurisista ja institutionaalisista rakenteista.
  5. Kaivaudu vielä syvemmälle: miten nämä taustaoletukset vaikuttavat toimintaasi? Missä määrin nämä oletukset mahdollisesti rajoittavat sinua? Entä miten ne saattavat selkeyttää omia käsityksiäsi ja arvojasi?
  6. Aika toimia: miten reflektion mukanaan tuoma uusi ymmärrys ohjaa toimintaasi jatkossa? Miten haluat toimia tulevaisuudessa? Mitä haluat muuttaa, mitä säilyttää?

Reflektio laajentaa mukavuusaluetta

Reflektiopolun seuraaminen auttaa yksilöä ja työyhteisöä paitsi tunnistamaan omia vahvuuksiaan, mutta toisaalta oppimaan haastavista tilanteista. Lisäksi reflektiivisyys auttaa sietämään paremmin omaa keskeneräisyyttä ja epävarmuuttakin. Reflektio auttaa myös laajentamaan mukavuusaluetta. Kun lähtee liikkeelle mukavuusalueelta eli tekee aiemman ymmärryksen näkyväksi, voi syvällisempi reflektiopolun eri kerrosten läpikäynti laajentaa aiempaa ymmärrystä. Kun itseään haastaa ajattelemaan, voi päätyä mukavuusalueelta elämysalueelle. Siellä tapahtuvat suurimmat oivallukset.

Reflektio antaa uusia oivalluksia

Kun mukavuusalueen rajat kasvavat, kyseenalaistetaan aiempi ymmärrys ja luovutaan aiemmista itsestäänselvyyksistä. Aiempi ymmärrys mahdollisesti luutuneine käsityksineen saattaa tuoda mukanaan turvallisuuden tunnetta, mutta uudet näkökulmat voivat synnyttää nerokkaita oivalluksia ja selkiyttää omaa ajattelua. Tämä kasvattaa asiantuntijuutta ja koko työyhteisön ymmärrystä, mikäli reflektointia tehdään yhdessä. 

Minä olen harjoitellut ammatillista reflektiota vuodesta 2008 saakka. Sosionomiopintojeni alkuvaiheessa olin sitä mieltä, että “miksi kaikkea pitää reflektoida, eikö me vaan voitaisi tehdä näitä hommia?” Vuosien mittaan reflektiosta on kuitenkin tullut yksi tärkeimmistä työkaluistani arjen työssä. Se on samaan aikaan opettavaista ja oivalluksia sekä ajoittain raskasta ja epämieluisaa. Reflektoinnista on kuitenkin se hyöty, että epävarmuuksien hetkellä omaa toimintaa miettiessään voi aina pysähtyä reflektion ääreen. Se auttaa suuntaamaan omaa toimintaa ja toisaalta myös pakottaa perustelemaan, miksi toimii, niin kuin toimii. Ja kun sen pystyy perustelemaan itselleen, sen pystyy perustelemaan myös toisille.

Reflektioperusteista koulutusta omalle tiimille

Reflektioperustainen koulutus tarjoaa substanssitiedon lisäksi myös työkaluja oman työn reflektointiinTarjoan reflektioperusteisia koulutuksia työyhteisöille. Koulutusten teemoja ovat reflektioperustainen itsensäjohtaminen, vuorovaikutus sekä voimavarat ja palautuminen. Lue lisää tarjoamistani koulutuksista ja laita viestiä niin kartoitetaan, miten voisin auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tulen mielelläni auttamaan sinua ja työyhteisöäsi!

Työnohjaus perustuu oman työn reflektointiin yhdessä koulutetun ammattilaisen kanssa. Työnohjaaja on tukenasi ammatillisessa reflektoinnissa. Voit varata minulta maksuttoman työnohjaustarpeen kartoituksen, pohdit työnohjausta sitten yksilölle tai ryhmälle!

Lempeää ja aurinkoista kevättä toivottaen
Anne

Leave a Reply