Yleinen

Mitä työnohjaus on?

Mitä se työnohjaus oikein on, minulta usein kysytään. Suomen Työnohjaajat ry STOryn sivuilla työnohjaus tiivistetään seuraavasti: “Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.”

Työnohjaaja on siis työn rinnallakulkija, peili, tuki, näkökulmien rikastuttaja sekä tavoitteiden ja onnistumisen näkyväksi avaaja. Tässä postauksessa käsittelen työnohjausta yksilötyönohjauksen (yrittäjä, esihenkilö, työntekijä) näkökulmasta. Syksyllä kirjoittelen sitten enemmän ryhmätyönohjauksesta!

Mitä tarkoittaa se, että työnohjaus on prosessi?

 • Työnohjaus koostuu aina useammasta tapaamiskerrasta. Ohjaustapaamisten välissä oleva aika on merkityksellistä oppimisen aikaa prosessissa.
 • Prosessin kesto yleensä 6 kk – useita vuosia
 • Työnohjausprosessin alussa ohjattava määrittää yhdessä työnohjaajan kanssa tavoitteet. Tavoitteet ovat sellaisia, jotka tukevat hänen työnsä sujuvuutta, ammatillista kehittymistään ja/tai hyvinvointia ja työssäjaksamista. Tavoitteet ovat aina yksilöllisiä ja lähtevät ohjattavasta itsestään.
 • Prosessin aikana työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin.

Tapaamisen kesto on ennakkoon määritellysti yleensä 45-90 min. Minun asiakkaani saavat valita joko 60 tai 90 minuutin ajan. Tapaamisia on sovitusti 2-4 viikon välein. Suurin työ ja oppiminen tapahtuu ohjaustapaamisten välillä arjessa ja käytännön työssä. Tapaamisissa peilataan, mitä on tapahtunut “tässä välissä”.

Työnohjaus, Anne Hämäläinen, Metsolanne
Työnohjaus voi tapahtua myös etäyhteyksin. Kuva: Fanny Saarelainen

Millainen on hyvä työnohjaaja?

Työnohjaaja ei ole mikään suojattu ammattinimike, joten kuka tahansa voi sanoa olevansa työnohjaaja. Suomen Työnohjaajat ry STOry on kuitenkin laatinut koulutussuositukset. työnohjaajaopintoihin. Yhdistys ylläpitää rekisteriä hyväksymistään koulutuksen tarjoajista. Koulutuksen läpikäyneen työnohjaajan tunnistaa nimikkeestä työnohjaaja (STOry). Koulutushan ei tietenkään tee kenestäkään automaattisesti autuasta, mutta tuo varmuutta siihen, että ostamasi palvelu on aidosti työnohjausta. Koulutuksen käyneet yhdistyksen jäsenet myös sitoutuvat toiminnassaan työnohjaajan eettisiin periaatteisiin. Minä osallistun STOryn hyväksymään kaksivuotiseen koulutukseen. Valmistuminen häämöttää joulukuussa!

Jokaisella työnohjaajalla on oma tapansa tehdä ohjausta ja taustalla oma työnohjauksen käyttöteoria. Käyttöteoria tarkoittaa sitä teorettista ja toiminnallista lähestymistapaa ja näkökulmaa, jonka työnohjaaja on opintojensa ja ohjausuransa varrella pähkinyt, palastellut, prosessoinut ja perustellut itselleen sopivaksi. Minun lähestymistapani työnohjaukseen on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Työotteeni on valmentava ja sen taustalla ovat sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja tekemällä oppimisen pedagogiikka. Menetelminä käytän keskustelua ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Kun valitset työnohjaajaa, tärkeintä on se, että työnohjaaja ja hänen ohjaustyylinsä tuntuu sinulle omalta ja oikealta. Vinkkejä asioihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota työnohjaajan valinnassa saat esimerkiksi täältä. Ammattitaitoinen ja eettisesti toimiva työnohjaaja pitää huolen, että saat tutustua häneen ennen kuin teet pidemmän työnohjaussopimuksen.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Työnohjaustapaaminen voi tapahtua joko kasvokkain, puhelimitse tai videopuhelun välityksellä. Omista asiakkaistani valtaosan kanssa tapaamme puhelimitse, jolloin ohjattava voi halutessaan lähteä vaikka ulkoilemaan tai pötkötellä sohvalla. Etäohjaus mahdollistaa sen, että voimme olla aivan eri puolilla Suomea ja kuitenkin kohdata toisemme aidosti tärkeiden asioiden äärellä. Keski-Suomen ja Savon alueella teen myös lähiohjausta.

Minä aloitan useimmiten työnohjaustapaamisen kysymällä “mitä työhön ja arkeen kuuluu juuri nyt?”. Sitten asiakkaasta ja hänen sen hetkisestä tilanteestaan riippuen lähdemme työstämään joko jotain akuuttia asiaa tai jotain pidemmän ajan tavoitteisiin liittyvää. Keskustelemme, minä kysyn, peilaan ja tarjoan erilaisia näkökulmia aiheeseen. Välillä käytän apuna esimerkiksi post it -lappuja tai Googlen Jamboardia, piirtämistä tai jotain toiminnallista harjoituspohjaa. Välillä minua saattaa neuvotuttaa, mutta pidättäydyn neuvomasta, sillä en taatusti ole parempi sinun työssäsi, kuin sinä itse! Työnohjaustapaamisen lopussa tiivistämme yhteen tapaamiskerran annin ja varmistamme seuraavan tapaamisen ajankohdan.

Eräs ohjattavistani sanoi ihanasti “voin rennosti olla kuin riippumatossa tässä sun ohjauksessa, ja tiedän, että sinä kannattelet minua tämän ajan”.

Kenelle työnohjaus sopii?

Voit tulla työnohjaukseen, olit sitten yrittäjä, työntekijä tai esihenkilö. Tärkeintä on, että haluat kehittää ja kehittyä.

Asioita, joissa olen omia eri rooleissa toimivia asiakkaitani saanut auttaa, ovat mm:

 • Oman työn arvostus
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Työn rajaaminen
 • Kehittämistyön kalenterointi
 • Hinnoittelu
 • Vaikeat asiakastilanteet
 • Oman ammatti-identiteetin reflektointi
 • Uuden suunnan pohdinta
 • Työarjen pienten valintojen puntarointi
 • Omien onnistumisten huomaaminen
 • Verkostoitumissuunnitelman tekeminen
 • Työssä jaksaminen vaikeassa elämäntilanteessa
 • Työn priorisointi
 • Somejumin aukaiseminen
 • Voimavarojen kartoitus
 • Hyvinvointia lisäävän rutiinin löytäminen
 • Selittämättömän ja vellovan ahdistuksen ratkominen
 • Arvojen kirkastaminen
 • Palautteen antaminen
 • Keskittymiskyvyn elvyttäminen
 • Vahvuuksien käyttöönotto
 • Työilon ja motivaation etsiminen

Työnohjauksen hinta?

Työnohjauksen hinta vaihtelee. Minä teen työnohjausta vuoden 2021 loppuun saakka opiskelijahintaan 60 € + alv / 60 min ja 85 € + alv / 90 min (+mahdolliset matkakulut.)
Vuoden 2022 alusta hinta tulee olemaan 119 € + alv / 60 min ja 159 € +alv / 90 min.

Elinkeinoelämän keskusliitto on laskenut, että työntekijän keskimääräinen sairauslomapäivän hinta on 350 €. Koko vuoden yksilötyönohjausprosessi maksaa vähemmän kuin kaksi sairauslomaviikkoa. Työnohjauksen keinoin työn kuormitusta ja siitä johtuvia sairauspoissaoloja voidaan ehkäistä ja työn tuottavuutta lisätä tutkitusti.

Miten pääsen työnohjaukseen?

Minun työnohjaukseeni pääset ottamalla yhteyttä joko anne@metsolanne.fi, soittamalla tai laittamalla viestiä 040 753 7520 tai laittamalla viestiä yhteydenottolomakkeen kautta. Voit tulla ohjaukseeni, olit sitten yrittäjä, esihenkilö tai työntekijä. Työnohjauksen voi maksaa joko työnantaja tai työnohjattava itse.

Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään, mutta voimme katsoa, olisinko minä sinulle “se oikea” työnohjaaja, ja mikäli en, autan sinua löytämään sopivan verkostoistani!

Lempein työnohjausterkuin
Anne

Tukilähteenä tekstissä Suomen työnohjaajat ry: Työnohjaus
Lue myös:
Milloin yrittäjä tarvitsee työnohjaajan
Miksi yrittäjien työnohjaus on minun juttuni?

Leave a Reply